9292 gelooft in open data

RIG stelt namens de OV vervoerders, de door hen aangeleverde brongegevens ter beschikking aan een ieder die daarom vraagt.

Met dataleveringen volgens het zogenaamde Open Data Model en onder de Open Data Licentievoorwaarden ('ODL') beoogt RIG om, onbewerkte, OV-data laagdrempelig aan het publiek ter beschikking te stellen. Dat wil tevens zeggen: met zo weinig mogelijk beperkingen.

De basis voor de levering van de brongegevens door RIG en de ODL betreft de afspraken tussen overheden en vervoerders. RIG ziet het uitvoering geven aan die afspraken als één van haar voornaamste taken.

De licentievoorwaarden in de ODL waarborgen dat op een eerlijke (level playing field), continue en betrouwbare wijze de brongegevens aan afnemers ter beschikking worden gesteld en dat kunnen blijven.

Jouw toepassingen met onze data

Kies welke data je wilt gebruiken

Deze website zal elke week vanaf nu meer informatie bevatten. Zodra we de exacte planning kennen, zullen we die op de website plaatsen.

Op de overzichtspagina vind je alle verschillende datacollecties

Bekijk onze datacollecties

Op dit moment heeft 9292 de volgende datacollecties beschikbaar:

 1. De GTFS-standaard met de ons bekende gegevens voor heel Nederland

 2. De dienstregelingen van alle trein-, stads- en streekvervoerders; deze zijn in Bison-formaat, behalve voor partijen die het niet zo aanleveren (NS in IFF, RET in eigen formaat, Syntus gedeeltelijk in VDV)

 3. De KV6-berichten van HTM, Connexxion en Arriva

 4. KV15, KV17, en KV19

Binnenkort volgen:

 1. De uitbreidingen van KV6

Op de planning staan daarna:

 1. KV7 en KV8

 2. GTFS Realtime

Meld je aan

 • Ga naar de datacollecties en bepaal welke informatie je wilt aanvragen

 • Selecteer de datacollecties die je wilt gebruiken en vul je gegevens in

 • Geef akkoord aan de licentievoorwaarden

 • Download de datacollecties die je hebt aangevraagd en ga aan de slag met de data

Naar de datacollecties